Condicions Ruralxec

Les presents Condicions de Venda, regulen el lloc web gironacasesrurals.com i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a l’Associació Turisme Rural Girona – Costa Brava – Pirineu (a partir d’ara Turisme Rural Girona), amb CIF. G-17342841, i domiciliada al carrer Bonastruc de Porta, n. 15 – Edifici FOEG, 17001 de Girona, i adreça de correu electrònic info@turismeruralgirona.org. L’entitat està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2067-J/2.

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de Turisme Rural Girona, en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web gironacasesrurals.com.

1.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar www.gironacasesrurals.com per adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels seus serveis de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de www.gironacasesrurals.com per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Turisme Rural Girona, els establiments associats que participen al programa RuralXec, la resta d’usuaris o qualsevol tercer.

2.- PRODUCTES I SERVEIS

2.1.- Ruralxec

És un xec regal per gaudir d’una estada en una casa de turisme rural de les cases associades a Turisme Rural Girona que desitgen oferir aquest servei a les persones beneficiàries d’un RuralXec. Aquest permet pagar una o vàries prestacions a escollir entre les diferents opcions que figuren a l’apartat web Ruralxec de www.gironacasesrurals.com.

El contingut de les prestacions pot ser redefinit per Turisme Rural Girona. Així, en el moment de reservar una prestació, correspon al Beneficiari verificar el contingut exacte de la prestació.

La realització de la prestació està sotmesa a les condicions específiques de la casa rural seleccionada, en especial en termes d’anul·lació o modificació de la reserva, de límit d’edat i de les condicions físiques del o dels Beneficiaris. Correspon doncs al Beneficiari informar-se amb Turisme Rural Girona sobre l’existència de les possibles condicions específiques. Qualsevol rebuig per part d’una casa rural a realitzar la prestació per les raons citades prèviament no serà considerada com a discriminació de cap tipus ni com a incompliment, i no comportarà cap responsabilitat per part de Turisme Rural Girona o de la casa rural implicada.

Turisme Rural Girona no és més que un intermediari entre el Beneficiari i la casa rural, pel que no podrà ser responsable en cas d’inexecució o de mala execució de la prestació. Es posa expressament en coneixement del Beneficiari que només les condicions particulars de la casa rural seleccionada pel Beneficiari s’aplicaran durant l’execució de la prestació.

Turisme Rural Girona es reserva el dret de posar fi a les seves relacions amb una o varies cases rurals durant la duració de validesa del xec regal, en particular en vista d’assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions. En aquestes condicions i tenint en compte l’amplia gamma oferta en els Ruralxecs, el Beneficiari o el Client no podran accedir a cap reemborsament.

2.2.- Xec regal. Validesa i política de renovacions.

El xec regal es pot comprar a través d’aquest web i té la següent validesa:

  1. El Ruralxec té una validesa d’un any a partir de la seva data d’emissió i és aplicable segons la disponibilitat dels allotjaments col·laboradors al programa Ruralxec de Turisme Rural Girona.
  2. Es podrà ampliar sis mesos el període de validesa d’un RuralXec per un cost de 35,00 €.

IMPORTANT

  1. Un cop efectuada la reserva d’allotjament no s’admetran cancel·lacions a partir dels 10 dies previs a l’entrada a la casa rural. Es podran canviar les dates de la reserva sempre i quan es mantingui l’allotjament seleccionat i en el cas que la casa rural s’hi avingui.
  2. En cap cas, l’Associació de cases Turisme Rural Girona – Costa Brava – Pirineu abonarà l’import monetari corresponent a l’import del producte adquirit.
  3. Les condicions generals contractuals poden canviar al llarg del temps, consulta-les a www.gironacasesrurals.com
  4. És possible que en determinades èpoques de l’any la quota destinada als xecs regal o al tipus d’habitació oferta estigui completa.
  5. En fer la reserva, valida la prestació del servei amb la casa rural i confirma la localització i disponibilitat.

2.3.- Xec regal

El val regal està disponible exclusivament a través del web www.gironacasesrurals.com. És un val amb un codi únic. El val regal té una validesa d’un any a partir de la compra, ampliable sis mesos per un cost de 35,00€.

2.4.- Informació i opinions.

Turisme Rural Girona no es fa responsable de la informació o opinions que es publiquin en les descripcions de les cases rurals, en les fitxes de la secció Cases Rurals al web gironacasesrurals.com.

Turisme Rural Girona es reserva el dret de suprimir de gironacasesrurals.com qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.

3.- PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES DE LA BOTIGA ON-LINE

El Client seleccionarà a la web el Ruralxec que desitja adquirir, així com el nº d’unitats, quedant així introduït a la seva “Cistella de compra”.

Posteriorment facilitarà les dades de facturació, que també seran les dades d’entrega. El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a Turisme Rural Girona.

A continuació, el client seleccionarà les dades de pagament. Actualment, es pot fer el pagament mitjançant la plataforma PayPal o per TPV Virtural. 

El “click” en el botó de “Continuar” permetrà al Client registrar la seva comanda, amb la condició d’haver acceptat expressament les presents Condicions Generals de venda.

Després d’haver-se confirmat el pagament de la comanda, el Client rebrà un correu electrònic de confirmació de compra, i podrà descarregar un PDF amb les instruccions per bescanviar el Ruralxec adquirit.

4.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari pot enviar un correu electrònic a info@turismeruralgirona.org o trucar al telèfon d’assistència 972 226 015, de dilluns a divendres de 10.00 a 17.00 h.