Rural Tourism Houses Girona – Costa Brava – Pyrenees Association

Who are we?

The Rural Tourism Houses Association for Girona – Costa Brava – Pyrenees unites rural tourism establishments in the Girona province. It currently has over 130 associated, owners of farmhouses and rural accommodation in the province of Girona, offering the largest range of authorised rural tourism establishments in Catalonia. These are found in municipalities of less than 2,000 inhabitants on the Costa Brava, inland, and the Girona Pyrenees. In total, over 240 establishments in buildings dating from before the 1950s, offering over 1,800 places.

The entity, a pioneer in its field, was created on 16 March 1992, thanks to the union of 12 farmhouses that were committed to a new model of tourism. Since then, Rural Tourism Girona has focussed its mission on the joint work of promoting agrotourism and rural tourism in the counties of Girona.

Its governing bodies are the General Meeting, formed by all the entity members and which is held once a year, and the Governing Body, comprising various members chosen as representatives of the 8 counties in the province of Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, La Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès, La Selva and La Cerdanya. The Governing Body meets every month to manage and execute the plan of actions approved by the General Meeting. Day-to-day management is done by the association’s Technical Office team.

Òrgans de Govern

Els Òrgans de Govern de l’Associació de Turisme Rural Girona – Costa Brava – Pirineu són l’Assemblea General, formada per tots els socis de l’entitat i que es convoca un cop l’any, i la Junta Directiva, composta per diversos membres que són escollits com a representants de les 8 comarques de la província de Girona: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès, la Selva i la Cerdanya. La Junta Directiva es reuneix mensualment per a dirigir i executar el pla d’actuacions aprovat per l’Assemblea. La gestió diària el fa l’equip de l’Oficina Tècnica de l’associació.

La Junta

The Board Chairman
Mr. Ramon Corominas Estany
Deputy Chairman
Mr. Ferran Miquel Rigau
Secretary
Mr. Miquel Quera Vidal
Treasurer
Mrs. Lourdes Oliu Vigo

Members
Mrs. Maria Assumpta Fort Olivella
Mrs. Josefina Soy Sala
Mrs. Ane Movilla García
Mrs. Laura Mestres Carreras
Mrs. Estel Clopes Calm

Oficina Tècnica

Technical Office Manager

Manager
Mrs. Tere Vilà Tuneu
Tourism Officer
Mra. Laura Blasco Herraiz
Communication and Press
Mrs. Vanessa Masip Xixons
Technological Officer
Mr. Sergi Toboso | factoriaTIC
Graphic design and Communication
Mrs. Nati Vilà Tuneu | Versus Comunicació

Història

Per entendre la creació l’Associació Turisme Rural Girona – Costa Brava – Pirineu ens hem de remuntar als anys seixanta del segle passat quan el del Ministerio de Agricultura y de la Subsecretaría de Turismo del Estado Español crea el “Programa Vacaciones en Casas de Labranza” per tal d’ajudar a incrementar els ingressos dels agricultors deixant que lloguin algunes de les habitacions de casa. El Programa es basava en conviure directament amb la família d’agricultors i conèixer la seva manera de viure.

Posteriorment, als anys vuitanta del segle XX, Catalunya és un de les primeres comunitats autònomes en regular el Turisme Rural amb el Decret 365/1983, del 4 d’agost on es regula la modalitat d’allotjament “residència casa de pagès” amb la finalitat de promoure els recursos turístics de les seves comarques. Durant els anys següents els propietaris de les residències cases de pagès van experimentar un gran increment de l’oferta i va ser per aquest motiu que es va crear el Decret 214/1995, 27 de juny on es regula la modalitat “residència casa de pagès” en tres grups: masia, casa de poble i allotjament rural independent.

I precisament quan l’activitat està plenament regulada per la Generalitat de Catalunya, el 16 de març de 1992, que es crea Turisme Rural Girona gràcies a la unió de 12 cases de pagès que apostaren per un nou model turístic, una entitat pionera en el seu àmbit. Des d’aleshores, Turisme Rural Girona ha centrat la seva missió en el treball conjunt per potenciar l’agroturisme i el turisme rural a les comarques gironines.

La primera casa legalitzada

La primera legalització a les Comarques de Girona va ser a Campdevànol, al Ripollès, en una casa ja desapareguda avui en dia. La segona va ser als Masos de Pals i que encara avui segueix activa: Can Pere Ni.

Amb aquesta nova fórmula d’allotjament moltes masies de les zones de muntanya, de difícil accés, s’han pogut conservar i, a la vegada, s’ha revitalitzat la vida en aquests municipis ubicats en espais únics. Val la pena remarcar que el valor d’aquesta tipologia d’allotjaments recau en el fet que totes elles han tingut unes inspeccions molt severes des dels seus inicis per poder ser legalitzades. Fins i tot s’ha donat el cas que cases o masies que complien gran part dels requeriments però no la totalitat, no es van legalitzar i, per tant, actualment no reben la qualificació de cases de turisme rural.

Representation

Through the Governing Board, the association is on the following federative bodies and administrations: